مکان فعلی :

اخبار برگزیده:
۱۳۹۲/۰۳/۱۸

فرآیند پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری شبکه دولت

فرآیند پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری شبکه دولت الف: پشتیبانی سخت افزاری ۱- از آنجا که معمولا  حدود  ۳۰ درصد مشکلات سخت افزاری شبکه دولت مربوط به مشکلات شبکه داخلی دستگاه متصل به شبکه دولت  است و به همین علت در صورت قطع شدن شبکه دولت  در ابتدا کارشناسان فناوری اطلاعات و سخت افزار دستگاه باید با بررسی LAN  داخلی خود ، صحت شبکه داخلی خود را بررسی  نماید. ۲- اعلام مشکل در سامانه پشتیبانی دفر فناوری اطلاعات ارتباطات و امنیت استانداری کرمان به نشانی اینترنتی:  www.kerman.ir/support ۳-بررسی صحت کار دیواسهای مودم روتر یا PDH   مستقر در دستگاه اجرایی (به ترتیب تجهیزات انتهایی خطوط لیزلاین و فیبر نوری) ۴-بررسی صحت برقراری خطوط ارتباطی ۴-۱  بررسی برقرار بودن ارتباط خطوط لیزلاین (مربوط به ادارات و دستگاههایی که در بستر ارتباطی زوج سیم مسی به شبکه دولت وصل میباشد که این مهم باید توسط کارشناسان شرکت مخابرات انجام پذیرد) ۴-۲ : بررسی برقرار بودن ارتباط خطوط فیبر نوری (مربوط به ادارات و دستگاههایی که در بستر ارتباطی فیبر نوری به شبکه دولت وصل میباشد که این مهم باید توسط کارشناسان شرکت مخابرات انجام پذیرد) ۵- بررسی صحت کار دیواسهای مودم روتر یا PDH  (به ترتیب تجهیزات انتهایی خطوط لیزلاین و فیبر نوری) مستقر در مرکز مخابرات ۶- Config  و یا تعمییر تجهیزات ابتدا و انتهایی خطوط (زوج سیم مسی و فیبر نوری) که تجهیزات مربوط به زوج سیم مسی توسط کارشناسان استانداری و تجهیزات ابتدایی و انتهایی فیبر نوری توسط کارشناسان مخابرات انجام میشود. ۷- بررسی صحت کار سرور شبکه دولت مستقر در اتاق سرور استانداری کرمان ۸- بررسی تجهیزات فایروال مستقر در مرکز مخابرات ولی عصر شرکت مخابرات استان کرمان ب: پشتیبانی نرم افزاری ۱-ایجاد صندوق برای دستگاههای اجرایی ۲-ایجاد نام و پسورد کاربری باری کاربران شبکه دولت ۳- پشتیبانی مشکلات نرم افزاری مربوط به سامانه های سیماد یک و دو با اعلام مشکل در سامانه پشتیبانی دفر فناوری اطلاعات ارتباطات و امنیت استانداری کرمان به نشانی اینترنتی:  www.kerman.ir/support

فرآیند پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری شبکه دولت

الف: پشتیبانی سخت افزاری

1- از آنجا که معمولا  حدود  30 درصد مشکلات سخت افزاری شبکه دولت مربوط به مشکلات شبکه داخلی دستگاه متصل به شبکه دولت  است و به همین علت در صورت قطع شدن شبکه دولت  در ابتدا کارشناسان فناوری اطلاعات و سخت افزار دستگاه باید با بررسی LAN  داخلی خود ، صحت شبکه داخلی خود را بررسی  نماید.

2- اعلام مشکل در سامانه پشتیبانی دفر فناوری اطلاعات ارتباطات و امنیت استانداری کرمان به نشانی اینترنتی:  www.kerman.ir/support

3-بررسی صحت کار دیواسهای مودم روتر یا PDH   مستقر در دستگاه اجرایی (به ترتیب تجهیزات انتهایی خطوط لیزلاین و فیبر نوری)

4-بررسی صحت برقراری خطوط ارتباطی

4-1  بررسی برقرار بودن ارتباط خطوط لیزلاین (مربوط به ادارات و دستگاههایی که در بستر ارتباطی زوج سیم مسی به شبکه دولت وصل میباشد که این مهم باید توسط کارشناسان شرکت مخابرات انجام پذیرد)

4-2 : بررسی برقرار بودن ارتباط خطوط فیبر نوری (مربوط به ادارات و دستگاههایی که در بستر ارتباطی فیبر نوری به شبکه دولت وصل میباشد که این مهم باید توسط کارشناسان شرکت مخابرات انجام پذیرد)

5- بررسی صحت کار دیواسهای مودم روتر یا PDH  (به ترتیب تجهیزات انتهایی خطوط لیزلاین و فیبر نوری) مستقر در مرکز مخابرات

6- Config  و یا تعمییر تجهیزات ابتدا و انتهایی خطوط (زوج سیم مسی و فیبر نوری) که تجهیزات مربوط به زوج سیم مسی توسط کارشناسان استانداری و تجهیزات ابتدایی و انتهایی فیبر نوری توسط کارشناسان مخابرات انجام میشود.

7- بررسی صحت کار سرور شبکه دولت مستقر در اتاق سرور استانداری کرمان

8- بررسی تجهیزات فایروال مستقر در مرکز مخابرات ولی عصر شرکت مخابرات استان کرمان

ب: پشتیبانی نرم افزاری

1-ایجاد صندوق برای دستگاههای اجرایی

2-ایجاد نام و پسورد کاربری باری کاربران شبکه دولت

3- پشتیبانی مشکلات نرم افزاری مربوط به سامانه های سیماد یک و دو با اعلام مشکل در سامانه پشتیبانی دفر فناوری اطلاعات ارتباطات و امنیت استانداری کرمان به نشانی اینترنتی:  www.kerman.ir/supportمنبع :
تعداد بازدیدها : ۷۰۲


مطالب مرتبط با این موضوع :


آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲