مکان فعلی :

اخبار برگزیده:
۱۳۹۳/۰۳/۰۸

جلسه کمیته فناوری اطلاعات استانداری کرمان برگزار شد

نخستین نشست کمیته فناوری اطلاعات استانداری کرمان در سال ۱۳۹۳ با نمایندگانی از دفاتر فناوری اطلاعات ارتباطات و امنیت، آمار و اطلاعات ، آموزش و پژوهش، اداری مالی و تحول اداری و منابع استانداری برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر فناوری اطلاعات استانداری کرمان، در این نشست که با حضور مهندس جهانگیر اسدی سرپرست دفتر فناوری اطلاعات ارتباطات و امنیت استانداری بعنوان رییس کمیته  برگزار شد، در خصوص نحوه تهیه لیست فرآیندهایی که با وجود اینکه میتوانند بصورت مکانیزه انجام شوند ، هنوز بصورت دستی (غیر مکانیزه) انجام میشود بحث و تبادل نظر شد. در این نشست همچنین در خصوص چگونگی تجمیع اطلاعات نرم افزارها و خدمات الکترونیک کلیه واحدهای استانداری  و قابلیتهای وب سایتهای استانداری  و  زیرمجموعه ها و نحوه  پیگیری بهبود و ارتقا آنها بحث و گفتگو شد. مصوبات کمیته فناوری اطلاعات استانداری  به معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ارائه شد.

نخستین نشست کمیته فناوری اطلاعات استانداری کرمان در سال 1393 با نمایندگانی از دفاتر فناوری اطلاعات ارتباطات و امنیت، آمار و اطلاعات ، آموزش و پژوهش، اداری مالی و تحول اداری و منابع استانداری برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر فناوری اطلاعات استانداری کرمان، در این نشست که با حضور مهندس جهانگیر اسدی سرپرست دفتر فناوری اطلاعات ارتباطات و امنیت استانداری بعنوان رییس کمیته  برگزار شد، در خصوص نحوه تهیه لیست فرآیندهایی که با وجود اینکه میتوانند بصورت مکانیزه انجام شوند ، هنوز بصورت دستی (غیر مکانیزه) انجام میشود بحث و تبادل نظر شد.

در این نشست همچنین در خصوص چگونگی تجمیع اطلاعات نرم افزارها و خدمات الکترونیک کلیه واحدهای استانداری  و قابلیتهای وب سایتهای استانداری  و  زیرمجموعه ها و نحوه  پیگیری بهبود و ارتقا آنها بحث و گفتگو شد.

مصوبات کمیته فناوری اطلاعات استانداری  به معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ارائه شد.
منبع :
تعداد بازدیدها : ۲۲۶


مطالب مرتبط با این موضوع :


آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲